Från restprodukt till isolering

TILLVERKAD I SÖDERBÄRKE, SVERIGE

TopCells tillverkningsprocess

Råvara

Vår råvara som är förnybar kommer från skogen. Förutom att skogsindustrin är en av våra viktigaste näringar så har skogen en viktig roll i att bidra till utvecklingen mot ett mer hållbart, biobaserat samhälle. Vår isolering tillverkas av en restprodukt från skogsindustrin, som har en viss naturlig mögelresistens. Våra tillverknings- och transportprocesser vidareutvecklas hela tiden för att vara så klimatsmarta som möjligt.

Tillverkning

Trämassan mals och torkas, och fibrerna separeras. Damm används till egen energiutvinning, korta fibrer blir till lösull och de längre fibrerna går till skivtillverkning. Skivorna bakas i ugnen innan de kapas till önskade mått. Vid tillverkningen tillsätter vi ett miljöanpassat flamskyddsmedel. Produktionsspill återförs till tidigare processteg och genom detta nyttjar vi 100% av råvaran.

Produkten

Råvaran från skogen blir till lösull och isolerskivor i olika tjocklekar och mått. Materialet passar för både nya och gamla hus. Vi utvecklar olika produkter för olika användningsområden i ditt hus. Våra produkter är framtagna med fokus på hållbarhet både för de människor som bygger husen och för dem som skall leva och bo i dessa.
​​​​​​​

Kundvärde

Produkternas egenskaper bidrar till att öka värdet för dig som kund genom att du får en huskonstruktion med hög prestanda avseende energi, andningsförmåga, brandskydd och bullerdämpning. När du arbetar med våra produkter kommer din arbetsmiljö att bli mer trivsam eftersom isoleringen består av ett naturligt material som dessutom är 100% återvinningsbart.