Träfiberisolering

TILLVERKAD AV KVISTNÖTTER FRÅN DE NORDISKA SKOGARNA

Framtidens isoleringsmaterial

Isoleringsmaterial har en viktig uppgift i att bidra till att skapa hållbara och energieffektiva byggnader. Faktum är att våra byggnader står för en stor del av samhällets miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn står för mellan 5 och 40 procent av miljöpåverkan i Sverige enligt de områden som följs upp av Boverkets miljöindikatorer. Det är inte bara äldre hus som påverkar miljön genom att de är för dåligt isolerade och därför gör av med onödigt mycket energi. Utan även nya hus påverkar miljön. Nya byggander går dock att bygga så pass bra att själva utsläppen från driftsfasen är minimala men det gör att utsläppen från byggnationsfasen blir allt viktigare att minska.

Alla dessa problem ville vi adressera när vi skapade vår unika träfiberisoleringsprodukt TopCell Natura 100 lösull. Vår träfiberisolering baseras på en återvunnen restprodukt från pappersindustrin och är klimatneutral. Den är naturligt motståndskraftig mot mögel och röta och skyddar stommen vid händelse av brand i byggnaden.

TopCell Natura 100 Träfiberisolering

Det unika i vår träfiberisolering är råvaran och tillverkningsprocessen. Råvaran, kvistmassa, är en restprodukt från skogs- och pappersindustrin. Kvistmassa innehåller mycket lignaner vilka är kemiska föreningar som utgör väldigt effektiva antioxidanter.

​​​​​​​Kvistmassa kallas de delar av veden där grenen växer ut från trädstammen. Här blir veden extra hård för att grenen ska tåla mekaniska påfrestningar. Om grenen ändå brister och det blir ett sår i veden, skyddar dessa starka antioxidanter trädet mot angrepp från mikroorganismer, svampar och insekter.  I och med detta behövs väldigt lite tillsatser för att få fram en godkänd lösullsprodukt. Faktum är att det endast tillsätts 1,6% brandhämmande medel vilket också det baseras på naturliga ingedienser och den färdiga produkten erhåller högsta betyg i SundaHus, Byggvarubedömningen, BASTA samt är godkänd i Svanenmärkta hus.


Fiskarhedenvillan väljer TopCell Träfiberisolering

Produkten är så bra att Fiskarhedenvillan har valt att använda den i sin nya husserie Atmosfär. Hela tanken med deras husserie är att minska miljöpåverkan och se till att de boende har hälsosamma material i sitt klimatskal.  Läs mer om deras husserie här: https://fiskarhedenvillan.se/atmosfar/
​​​​​​​

Tillverkning

Vår fabrik ligger i Söderbärke i Dalarna och därifrån når vi hela den Nordiska marknaden genom bra logistiklösningar. Vi har ett helt eget avsnitt om vår unika tillverkningsprocess här på hemsidan. Klicka på knappen nedan om du vill veta mer.

Lösullsisolering i alla konstruktioner

Framtiden för isolering stavas lösull. Lösullsisolering är en smart form av isolering som går snabbt och effektivt att installera och som inte ger något spill. Ja du hörde rätt, ingen deponi, inget byggavfall utan bara isolering, rätt in i konstruktionen där den ska vara. Lösull blir som en skräddarsydd isolering helt utan skarvar och håligheter och isolerar således bättre än isoleringsskivor. Den passar utmärkt i alla konstruktioner som på vindar, i snedtak, väggar, golv och mellanbjälklag.

Vad är skillnaden mellan cellulosaisolering och träfiberisolering?

Cellulosaisolering är egentligen samlingsnamnet på all växtbaserad isolering. Dock har det kommit att förknippas starkast med isolering baserat på återvunnet tidningspapper, även känt som ekofiber eller papperscellulosa. Träfiberisolering har funnits längre än cellulosa baserad på tidningspapper i Sverige och därför bildar det vanligtvis en egen subkategori under cellulosaisolering. Träfiberprodukterna kunde tidigare delas in i två olika kategorier, vedfiber och massafiber men efter TopCell's intåg på marknaden finns nu en tredje kategori, kvistmassa. Vår helt unika råvara som ger oss mögelresistensen inbyggd i fibrerna gör att vi sticker ut mot både annan träfiberisolering och cellulosaisolering baserad på tidningspapper då vi inte behöver tillsätta lika mycket kemikalier som de andra.